Relative lots

Go to lot 0154
ABENI GIAMPIETRO (n. 1940)  

Cavallo rampante.

Lot 0154